Contact

Bayer SRL
Sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 1A, clădire B, etaj 1,
Sector 1, 013681 Bucuresti, România

Înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J40/1852/1997

Cod de Înregistrare fiscală: RO9275030

Tel: +40 21 529 5900